Europe Readr
← Nazaj na seznam

01–31

oktober
2021

Libanon

Interaktivna instalacija

Univerza Notre Dame v Bejrutu bo pripravila instalacijo, ki bo omogočala interaktivno izkušnjo na stezi, ki bo morda peljala do cilja, morda pa ne. Dogajanje bo namesto izključevanja spodbujalo navezovanje stikov med ljudmi in tako krepilo zamisel o vključevanju.

w-ALL: brisanje meja

Javni prostori Europe Readr nastajajo po vsem svetu, ta pa nam je še posebej pri srcu. V mesecu juliju so študentje arhitekture z libanonske Univerze Notre Dame – Louaize skupaj z lokalno nevladno organizacijo NAHNOO pripravili koncept instalacije w-ALL, ki se bo nahajala v borovem gozdu parka v srcu Bejruta. Zaradi lege ob razmejitveni črti iz časa vojne in sobivanja različnih verskih skupnosti ponuja odlično priložnost za vzpostavljanje kulturnega dialoga.

Namen projekta je iskati sinergije med spodbujanjem branja in javne razprave na eni strani ter družbeno potrebo po vključevanju in povezovanju na drugi, kar so tudi širši cilji Europe Readr. Hkrati poskuša drugače osmisliti meje in simbolno preseči razmejitvene zidove, ki jih je še vedno mogoče najti v Bejrutu in tudi v parku, kjer bo instalacija postavljena.

Projekt upošteva tri trajnostne razsežnosti, družbeno, gospodarsko in okoljsko. Zadovoljuje potrebe skupnosti po mirnem bralnem kotičku. Spodbuja enakost, ker nagovarja vse družbene skupine v tem delu mesta, poleg tega pa je dostopen tudi starejšim in gibalno oviranim osebam.

Upamo, da bo projekt kmalu uzrl luč sveta.

COVER trocoscopio 1200px
tihe knjige

Knjiga brez besed, vendar z jasnim etičnim namenom, ki ga je vredno odkriti.

Andreia Brites, Os meus Livros magazine, 2010